Ośrodek Edukacji Ośrodek Rekreacji Wydawnictwo Edukacyjne Organizacja i Zarządzanie Sportem O Nas Współpraca Kontakt

OŚRODEK EDUKACJI

Ośrodek prowadzi następującą działalność edukacyjną:

1. Organizuje i prowadzi kursy nadające kwalifikacje zawodowe:
- wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
- kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
- kierowników wycieczek i obozów wędrownych
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- instruktorów różnych dyscyplin sportu
- instruktorów rekreacji ruchowej
- instruktorów sportu osób niepełnosprawnych
- menedżerów imprez sportowych
- menedżerów dyscyplin sportu.

2. Organizuje i prowadzi warsztaty i konferencje metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia specjalnego. Tematyka warsztatów i konferencji dotyczy m.in.:
- metodyki prowadzenia zajęć edukacyjnych
- oceniania osiągnięć uczniów
- stosowania nowoczesnych form aktywności ruchowej
- planowania i programowania pracy nauczyciela
- mierzenia jakości edukacji
- awansu zawodowego.
Tematyka warsztatów i konferencji może być dostosowana do potrzeb i oczekiwań uczestników zajęć. Zajęcia mogą się odbyć także na terenie zgłaszającej udział placówki.

3. Opiniuje i recenzuje:
- autorskie programy nauczania z wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej,
- podręczniki i inne opracowania metodyczne z wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej,
- środki dydaktyczne z wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej.