Ośrodek Edukacji Ośrodek Rekreacji Wydawnictwo Edukacyjne Organizacja i Zarządzanie Sportem O Nas Współpraca Kontakt

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE

Cele Wydawnictwa Edukacyjnego:

1. propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, szczególnie rodziców i nauczycieli;

2. popularyzacja nowych i wyjątkowych osiągnięć dydaktyczno-naukowych w dziedzinach tj. wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka, edukacja wczesnoszkolna, kształcenie specjalne, pedagogika i psychologia;

3. propagowanie wśród dzieci i młodzieży podręczników, zeszytów ćwiczeń, dzienniczków i kart samokontroli i samooceny oraz innych środków dydaktycznych mających istotny wpływ na jakość edukacji.

Wydawnictwo przyjmuje do druku podręczniki, skrypty, monografie i książki z zakresu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin związanych z wychowaniem fizycznym, sportem, rekreacją, turystyką, sportem osób niepełnosprawnych, pedagogiką ogólną i specjalną, terapią i psychologią.